به سایت شرکت دانش بنيان نوراتار هوشمند خوش آمدید

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

درباره ما

شرکت دانش بنیان نوراتار هوشمند
شرکت دانش بنیان نوراتار هوشمند، یک شرکت دانش بنیان متشکل از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی تهران است که در محل پارک فناوری دانشگاه صنعتی شریف و با هدف توسعه فناوریهای نوین نوری، اپتیکی و کوانتومی راه اندازی شده است. این شرکت نتیجه گرد هم آمدن تلاش های علمی و اجرایی آقای پروفسور علیرضا بهرامپور از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و گروههای علمی ایشان در طول 45 سال اخیر میباشد. فلسفه راه اندازی شرکت برپایه دو ضعف حقیقی موجود در تولید علم و نیروی کار در کشور است. مشکل نخست، پدیده فرار مغزها، به ویژه در بین دانشجویان برتر دانشگاههای کشور، دیگری ضعف تجاری سازی محصولات علمی تولید شده در دانشگاهها و همچنین فاصله زیاد بین علم و صنعت است.
آرشیو
تماس
امنیت
اعلام
مشاهده

تیم دانش بنیان نوراتار هوشمند

با توجه به اهمیت تجاری سازی و فرآیند مهندسی سازی و تولید، گروه کوچکی برای این موضوع در نظر گرفته شده است. این گروه با مشورت با مشاوران خارجی در خصوص طراحی فرآیند تولید محصولات در حال برنامه ریزی هستند.

یک تشکیلات اقتصادی پویا، سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش تحقیق و توسعه میکند و بالاترین ارزش افزوده از محل تحقیق و توسعه شرکت بدست می آید. بر این اساس در شرکت نوراتار هوشمند با در نظر گرفتن این موضوع تلاش شده بخش تحقیق و توسعه به خوبی طراحی شده و از نیروهای دانشگاه و فارغ التحصیلان با سطوح علمی مختلف در زنجیره های مرتبط استفاده شود. بنابراین بخش تحقیق و توسعه شرکت با گروههای اپتیک و فیبر نوری، گروه الکترونیک و مکانیک کنترل، گروه عمران، گروه محاسبات و نرم افزار تشکیل شده است.
  • با توجه به تیم ارزشمند و توانمندی که شرکت نوراتار هوشمند و گروه همکار دانشگاهی گردهم آورده است، همانگونه که مشخص است به اندازه کافی زیرساخت انسانی شرکت برای توسعه و تحقیق چه در سطح محصولات مهندسی و چه در سطح تحقیقات دانشگاهی قوی میباشد و اعضای شرکت در بخش صنعت و تولید به خوبی زمینه کار را میشناسند

با توجه به سوابق اجرایی رئیس هیأت مدیره شرکت، در ساختارسازی و ایجاد ساختارهای قوی، شرکت نوراتار هوشمند علاوه بر ساختار جوان و بدنه علمی متشکل از نخبگان بهترین دانشگاههای کشور، از تجربه 50 ساله مدیریتی خوبی نیز برخودار است، که افتخار راه اندازی مراکز مهم در کشور و ورود به فناوری های نوین از آن جمله هستند.

خدمات دانش بنیان نوارتار هوشمند

شرکت نوراتار هوشمند با در نظر گرفتن توانمندیهای عمومی و سوابق فنی و اجرایی، توان حل مسائل پیچیده را دارد. لذا در حوزه های مرتبط با اپتیک و فتونیک میتواند به حل مسائل بپردازد.